Kazimierz

Kazimierz, Krakow
Kazimerz z pohledu z Podgórza

Území Kazimierze byl původně říční ostrov ležící mezi Vislou a dnes již neexistujícím severním ramenem Visly, zvaném Stará Visla (Starą Wisłą).Přes ostrov probíhala obchodní cesta z Krakova na jih. Existovalo na něm několik osad a od 12. století i ves Bawół. V roce 1355 zde král Kazimír III Veliký založil město pojmenované po něm Civitas Kazimiriensis (Kazimierz). Cílem založení města byla ochrana Krakowa, hlavního města země, od jihu. Za městskými hradbami postupně vznikla předměstí, největším z nich byl Stradom, který byl mostem mezi Kazimierzem a Krakowem.
Rozhodnutím polského krále Jana Olbrachta bylo v roce 1495 na území bývalé vsi Bawól založeno židovské město (oppidum iudaeorum) a byli zde přestěhováni Židé z Krakowa. V devatenáctém století se Kazimierz stal čtvrtí Krakowa a bylo zasypáno severní rameno Visly. Na jeho místě vznikly Planty Dietlowskie (Ulica Józefa Dietla). Nyní je Kazimierz součástí Městské části I Staré Město (Dzielnicy I Stare Miasto).
Tradiční židovská čtvrt se rozprostírala v severovýchodní části Kazimierze, centrem byla ulice Szeroka. Dochovalo se zde několik synagog Stará synagoga, největší krakowská synagoga Izaaka, synagoga Kupa, synagoga Remuh spolu se Starým židovským hřbitovem (Hřbitov Remu), dále je tu Vysoká synagoga, synagoga Templ a synagoga Popper. Najdeme zde i křesťanské kostely, a to baziliku Božího těla, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, kostel sv. Trojice, kostel sv. Michaela Archanděla a sv. Stanislava na Skalce spolu s klášterem paulínů. Centrem Kazimierze byl rynek, nyní Plac Wolnica, na kterém najdeme i bývalou radnici.

Mapa Krakowa - KazimierzMapa Krakowa s vyznačením čtvrti Kazimierz. Zdroj:“Mapy.cz“

Foto: Kazimierz z pohledu z Podgórza, přes řeku Wislu. Zdroj: commons.wikimedia.org  Autor: Zygmunt Put Zetpe0202 Licence: CC BY-SA 3.0