Krakovský rynek

Krakowský rynek
Krakovský rynek (Rynek Główny)

Krakovský rynek

Krakovský rynek, Rynek Glówny, je hlavní krakovské náměstí ležící ve středu Starého města. Rynek byl vytýčen v roce 1257, kdy byl Krakov znovu lokován na základě magdeburského městského práva a to knížetem Boleslavem Stydlivým. Došlo k tomu po zničení Krakova a jeho původní zástavby po tatarském nájezdu v roce 1241. Rynek byl vytýčen v jižní části tehdejší předlokační osady Okół . Rynek má tvar čtverce a jeho hrany mírně překračují délku dvou set metrů (čtyři hektary plochy), což toto náměstí řadí mezí největší v Evropě. Na ploše Rynku a v bezprostředním okolí zůstaly z původní zástavby dva kostely a to kostel sv. Vojtěch v jižním rohu náměstí  a Mariánský kostel (kostel Nanebevzetí Panny Marie), který přiléhá k severovýchodnímu rohu náměstí.
Přes rynek probíhá Královská cesta, hlavní komunikace středověkého města, která vedla od Florianské brány, přez Staré Město, Okół na královský hrad na Wawelu.
Z rynku vybíhá několik ulic, na západní straně jsou to ulice Szczepaňska, Szewska, Św. Anny, na severní straně jsou to ulice Slawkowska, Św. Jana, Floriaňska, na východní straně přiléhá k rynku Plac Mariacki s mariánským kostelem, pak vybíhá z náměstí ulice Sienna. Z jižního rohu pak vede z rynku ul. Grodzka a dále na jižní straně jsou to ulice Bracka a Wišlna.




Nejvýznamnější místa a stavby, které najdeme na rynku

Sukiennice

– Gotická patrová tržnice uprostřed náměstí, dnes v ní najdeme prodejny suvenýrů. V patře najdeme Galerii polského umění 19. století spadající pod Muzeum Narodowe w Krakowie.

Radniční věž (Wieża ratuszowa)

– Gotická věž ze 14. století. Jediná zachovalá část původní radnice.

Kostel sv. Vojtěcha

– Původně románský kostelík, přebudovaný v 17. a v 18. století v barokním slohu, nacházející se v jihovýchodním rohu náměstí.

Pomník Adama Mickiewicza

– Pomník A. Mickiewicze na východní straně náměstí

Studzienka Badylaka

– Místo s hydrantem a s pamětní deskou připomínající, že zde se přivázal a upálil v březnu 1980 na protest proti promlčení Katyňského masakru Walenty Badylak

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Kościół Mariacki)

– Trojlodní cihlová gotická bazilika ze 14.-15. století přiléhá k horní části východní strany náměstí.

Pomnik Piotra Skrzyneckiego

– Pomník polského režiséra a scénáristy, najdeme ho před domem č. 29 (Kamienicą Pod Blachą).

Historické domy okolo náměstí (Kamienice przy Rynku Głównym)

– desítky historických domů lemujících rynek

Mapa krakovského rynku Mapa krakovského rynku a okolí Zdroj:“Mapy.cz“ 1-Rynek, 2-Sukiennice, 3-radniční věž, 4-Pomník A. Mickiewicza, 5-Kostel sv. Vojtěcha, 6- Mariánský kostel

Foto: Krakovský rynek z pohledu z Mariánského kostela. Vlevo kostel sv. Vojtěcha, vpravo Sukiennice, za ní radniční věž, dole uprostřed socha A. Mickiewicze. Zdroj: commons.wikimedia.org  Autor: Pko  Licence: CC BY-SA 3.0