Památky a zajímavosti

Mariánský kostel, Krakow
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Krakow je město plné turistických zajímavostí, památek, muzeí, galerií. Z architektonických památek zde najdeme nejen velký počet kostelů, ale i světské stavby, jako je radniční věž, středověká zastřešená tržnice Sukiennice. Mezi nejznámější kostely v Krakově patří kostel Nanebevzetí Panny Marie (tzv Mariánský kostel), kostel sv. Vojtěcha, oba kostely najdeme na Krakovském rynku. Dále stojí za zmínku kostel sv. Ondřeje. A nesmíme zapomeneot na Katedrálu na Wawelu, jenž bývala místem korunovace polských králů a ve které jsou pohřbení polští králové, sv. Stanislav a Sv. Hedvika z Anjou a významné polské osobnosti. V Krakově najdeme také pozůstatky fortifikačního systému, kterými jsou především Barbakán, Floriánská brána a zbytky hradeb u Floriánské brány. Na místě zbývajících hradeb a valů je nyní soustava městských parků, tzv. Planty. Mezi fortifikační stavby bychom mohli zařadit i královský hrad Wawel. Z movitých památek je v Krakově asi nejznámější a nejvíce turisty přitahující Dáma s hranostajem, světoznámý obraz Leonarda da Vinci. A pak také vyřezávaný oltář dalšího světoznámého umělce, norimberského řezbáře Veita Stosse, který najdeme v Mariánském kostele.
Většina nejznámějších památek a zajímavostí v Krakově se dá rozdělit do několika okruhů, podle místa kde se nachází.

Staré Město

zde patří zejména Krakovský rynek, na něm najdeme:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mariánský kostel)
Kostel sv. Vojtěcha
Sukiennice
Radniční věž
Mimo rynek najdeme například:
Floriánskou bránu
Barbakán
Kostel sv. Ondřeje

Wawel

Královský hrad Wawel
Katedrála na Wawelu

Kazimierz

Stará synagoga
Starý židovský hřbitov (Hřbitov Remu)

Foto: Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zdroj: commons.wikimedia.org  Autor: Mach240390  Licence: CC BY-SA 3.0