Planty

Planty, Krakow
Planty

Planty (Planty Krakowskie) jsou městský park, který obtáčí v délce čtyř kilometrů krakovské Staré Město. Park vznikl v letech 1822 až 1830 na místě zbořených městských hradeb a zasypaných příkopů, kde se začaly vytvářet skládky a rumiště. Planty mají svůj název od slova plantowanie, což znamená v polštině zarovnávání terénu. Plantům se ještě dlouho po vzniku říkalo Plantacye nebo Plantacje.

Mapa Krakova - PlantyVyznačené Planty na mapě krakovského Starého Města. Zdroj: „Mapy.cz“
1-Ogród przy Barbakanie, 2-Ogród przy Dworcu, 3-Ogród przy Gródku, 4-Ogród przy Stradomiu, 5-Ogród przy Wawelu, 6- Ogród przy Unywersitecie, 7-Ogród przy Palacu Sztuki, 8-Ogród przy Floriance
Foto: Planty.