Počasí

Krakov má vlhké kontinentální klima. Podnebí v Krakově je ovlivněno jeho polohou v hlubokém vnitrozemí a má výrazné teplotními rozdíly mezi ročními obdobími. Průměrné teploty v letním období jsou v červnu 16,9 °C, v červenci 19 °C a v srpnu 18,5 °C. V zimě jsou průměrné teploty nejnižší v lednu -2,1 °C, v prosinci -0,9 °C a v únoru -0,6 °C. Průměrná roční teplota v Krakově je 8,7 °C. Průměrná denní teplota je nejvyšší v červenci 24,6 °C a nejnižší v lednu 1,2 °C. Průměrné noční teploty jsou nejvyšší také v červenci 13,4 °C a nejnižší v lednu -5,3 °C. V létě jsou teploty v Krakově často vyšší než 25 °C a občas dokonce i vyšší než 30 °C. Zatímco v zimě klesá teplota v noci na -5 °C a během velmi chladných nocí může teplota klesnout na -15 °. Nejvyšší teplota byla v Krakově naměřena 30. června 1833, a to 38,4 °C a naopak nejnižší teplota byla v Krakově naměřena 10. února 1929, a to -38,1 °C.
Nejvíce srážek spadne v Krakově v červnu (v průměru 86,4 mm) a v červenci (v průměru 87,9 mm). Nejvíce dnů se srážkami má prosinec, a to 17. Šestnáct dnů se srážkami mají listopad, leden a únor. (Zdroj průměrných teplot a srážek: World Meteorological Organization)

Na aktuální předpověď počasí v Krakowě