Řeznická brána (Brama Rzeźnicza)

Řeznická brána, Krakow
Pozůstatky Řeznické brány ve zdech kláštera dominikánek

Řeznická brána (Brama Rzeźnicza, Brama Rzeźników na Gródku, nebo také Brama na Gródku) byla nejstarší brána středověkého Krakowa, první písemná zmínka o ní je z roku 1289. Přes bránu probíhala cesta z Krakowa do Sandoměře a na Kyjevskou Rus. Brána se nacházela na začátku ulice Mikolajska, ta však byla ve čtrnáctém století posunuta na sever a Řeznická brána byla nahrazena Mikolajskou (Mikulášskou) branou (Bramą Mikołajską) V patnáctém století byla Řeznická brána zazděna. V roce 1626, kdy byla započata stavba kláštera dominikánek a jeho kostela Panny Marie Sněžné, byly zdi Řeznické brány a části hradeb kolem ní využity jako součást zdí kláštera a dodnes jsou pozůstatky Řeznické brány zazděny ve stěnách kláštera. Jde tak o druhé místo, po fragmentu hradeb se třemi baštami okolo Floriánské brány, kde je zachována část tehdejšího středověkého krakovského opevnění. Klášter dominikánek najdeme mezi ulicemi Na Gródku a Mikolajska.

Mapa Krakowa - Řeznická brána Mapa krakovského Starého Města s vyznačením místa Řeznické brány Zdroj: „Mapy.cz“
Foto: Pozůstatek Řeznické brány ve zdech kláštera dominikánek. Zdroj: commons.wikimedia.org  Autor: Grzegorz B Licence: CC BY-SA 3.0