Wawel

Wawel. Krakov
Pohled na Wawel z balónu

Návrší Wawel se vypíná nad řekou Vislou (Wisla) a přimyká k jižnímu konci krakovského Starého Města. Na Wawelu najdeme Královský hrad Wawel a katedrálou sv. Stanislava a Václava (Katedrála na Wawelu). Na jihovýchodním úbočí Wawelu najdeme krasovou jeskyni Smocza Jama (Dračí sluj), svázanou s legendou o zabití draka rytířem Krakem (případně jaho syny).
Už v šesté století bylo na vrcholu Wawelu hradiště. V roce 1038 byly nejstarší stavby na Wawelu zničeny povstáním pohanů a vpádem českého knížete Břetislava I. Kolem roku 1040 se stal Krakow, potažmo Wawel poprvé sídlem polských panovníků, a to díky Kazimíru I. Obnoviteli. Kazimír III. Veliký nechal ve čtrnáctém století na Wawelu vystavět gotický hrad, základ současného Královského hradu.
Velký rozkvět Wawelu nastal v době vlády Jagellonců, v letech 1507–1536 zde došlo k důkladné přestavbě. V roce 1595 byl hrad těžce poškozen požárem, a ač došlo k obnově, tak v roce 1609 bylo sídlo polských králů přeneseno do Varšavy, což znamenalo úpadek Wawelu.
Aktualizováno 18. ledna 2020
Areál Wawelu je otevřen celoročně, a to v tyto hodiny:
listopad až únor: 6-17
březen a říjen: 6-18
duben, září: 6-19
květen, srpen: 6-20
červen, červenec: 6-21
Samotný areál na Wawelu je přístupný zdarma.
http://wawel.krakow.pl

Mapa Krakowa - WawelMapa Krakova s vyznačením návrší Wawel. Zdroj:“Mapy.cz“

Foto: Pohled na Wawel z balónu.